Menu
X
Описание
  

Доц. Д-р Александър Александров – Съдебна медицина – гр. София

Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология – МФ – МУ София

Образование и месторабота:

 • Завършил висше медицинско образование – 1999г. в Медицински Университет – гр.Крайова, Румъния.
 • От 2000г. до 2002г. работил като лекар Съдебномедицинско отделение и Неврологично отделение в МБАЛ Св. Петка – гр. Видин
 • 2002г. – специализант по съдебна медицина в Център по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ Александровска, гр. София;
 • 2003г. – лекар-ординатор в Център по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ Александровска, гр. София;
 • 2005г. – асистент и придобива специалност съдебна медицина;
 • 2008г. – старши асистент;
 • 2010г. – главен асистент и защитава дисертация на тема СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПОЧИНАЛИ С ДАННИ ЗА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА;
 • 2013г. – доцент;
 • 2015г. – до настоящия момент – Вр.И.Д. – Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология – МФ – МУ – София.

Следдипломна квалификация:

Специализирани курсове по съдебна медицина с насоки:

 • Съдебномедицинска идентификация на личността;
 • ДНК-анализ при спорен родителски произход и веществени доказателства;
 • Съдебномедицинска токсикология;
 • Съдебномедицинска биотрасология;

Членство в академии и организации:

 • 1. Български лекарски съюз;
 • 2. Balkan academy of forensic sciences;
 • 3. Българско дружество по съдебна медицина и деонтология – научен
 • секретар на дружеството;
 • 4. Асоциация на тъканните банки в България;
 • 5. European association of tissue banks;
 • 6. Българско дружество по патология;
 • 7. Българско анатомично дружество.
 • 8. Българско дружество по съдебна медицина – зам. председател

Професионални направления на работа и дейност:

 • съдебномедицинска токсикология с профилирана насоченост при случаи на отравяния с упойващи и наркотични вещества;
 • съдебномедицинска травматология – изследване на трупове при насилствена смърт (убийства, самоубийства, нещастни случаи);
 • съдебномедицинска патология и танатология при случаи на скоропостижна смърт;
 • съдебномедицинска идентификация на трупове с неустановена самоличност, изследване на костни останки;
 • съдебномедицинска експертиза на живи лица при битови и криминални казуси, полови престъпления;
 • съдебномедицинска експертиза и изследване на веществени доказателства;
 • био-трасологични съдебномедицински експертизи;
 • съдебномедицинска експертиза по писмени данни, по материали от досъдебни и съдебни производства;
 • оглед на местопроизшествие;
 • координатор по донорство и експлантатор на костно-сухожилни тъкани,

Изпълнителна агенция по трансплантации при МЗ – ОЦБГ – УМБАЛ

Александровска ЕАД за периода 2004-2009г. и от 2015г. до настоящия момент.

Научна и преподавателска дейност:

 • практически упражнения по съдебна медицина със студенти по медицина, дентална медицина и специализанти;
 • пълен лекционен курс на студенти по медицина и дентална медицина с направление съдебномедицинска токсикология;
 • лекционни курсове по съдебна медицина на младши съдии и прокурори в Национален институт по правосъдие;
 • ръководител на една специализация по Съдебна медицина;
 • ръководител за провеждане на основен курс по съдебна медицина на шест специализанта по патология;
 • ръководител на специализирано обучение по съдебна медицина на един лекар по дентална медицина с издаден сертификат;
 • научен консултант на два успешно защитени дисертационни труда за придобиване на научна степен „доктор” с научно направление в съдебномедицинска токсикология;

Автор и съавтор на повече от 103 научни статии и съобщения в български и чужди списания с общ IF от тях 28,956. Цитирания – 24 с общ IF от тях 31,821. Участвал в 37 научни конгреса и конференции в България и чужбина. Автор на една монография Съдебномедицински аспекти при смъртни случаи на лица с данни за употреба на наркотични вещества – МЕДИЦИНСКО ИЗДАТЕЛСТВО АРСО – АРСО – КП ЕООД, 86 стр. ISBN:978-954-9301-95-3

Участие в три научни проекта – Сравнително макроскопско и СТ-ангиографско изследване на вариациите на Велизиевият кръг от гледна точка на мозъчната протекция в аортната хирургия; Ежегодно проучване на случаите на починали лица с данни за употреба на наркотични вещества за територията на София-град и София-област, съвместно с Национален център по наркомании – гр. София; Изследване на постъпилите за съдебномедицински преглед живи лица в катедра по съдебна медицина и деонтология с травми в лицево-челюстната област за периода 19.11.2010г. – 31.12.2011г. – ръководител на проекта д-р Ал. Александров,дм. – Изх. № 792/27.12.2012

 

Квалификации
 • Пол Мъж
 • Болница Клиника по съдебна медицина и деонтология – УМБАЛ Александровска - ЕАД
 • Опит лекар Съдебномедицинско отделение и Неврологично отделение в МБАЛ Св. Петка, лекар-ординатор в Център по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ Александровска,
 • Образование МУ Крайова, Румъния - 1999, Асистент и придобива специалност съдебна медицина - 2005, Доцент - 2013
 • Връзка с учебни заведения Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология – МФ - МУСофия
 • Град София
 • Членство Български лекарски съюз; Balkan academy of forensic sciences; Българско дружество по съдебна медицина и деонтология – научен секретар на дружеството; Асоциация на тъканните банки в България; European association of tissue banks; Българско дружество по патология; Българско анатомично дружество, Българско дружество по съдебна медицина – зам. председател
 • Сертификати специализирани курсове по съдебна медицина с насоки: Съдебномедицинска идентификация на личността; ДНК-анализ при спорен родителски произход и веществени доказателства; Съдебномедицинска токсикология; Съдебномедицинска биотрасология;
 • Позиции Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология – МФ – МУ – София
 • Адрес УМБАЛ Александровска
Специалности
 • съдебномедицинска токсикология с профилирана насоченост при случаи на отравяния с упойващи и наркотични вещества
 • съдебномедицинска травматология - изследване на трупове при насилствена смърт (убийства/ самоубийства/ нещастни случаи)
 • съдебномедицинска патология и танатология при случаи на скоропостижна смърт; съдебномедицинска идентификация на трупове с неустановена самоличност
 • изследване на костни останки
 • съдебномедицинска експертиза на живи лица при битови и криминални казуси
 • полови престъпления; съдебномедицинска експертиза и изследване на веществени доказателства
 • био-трасологични съдебномедицински експертизи
 • съдебномедицинска експертиза по писмени данни по материали от досъдебни и съдебни производства
 • оглед на местопроизшествие
 • координатор по донорство и експлантатор на костно-сухожилни тъкани
Награди и сертификати
„СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПОЧИНАЛИ С ДАННИ ЗА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”;
2010
Дисертация
.

error: Съдържанието е заключено!