Menu
X
Описание
  

Доц. Д-р Теодора Болярова – Специалист Парoдонтология и Дентална Медицина – гр. София

Доц. Д-р Теодора БОЛЯРОВА е родена през 1969 г. Дипломира се в Стоматологичния факултет на ВМИ в София (1993), където след конкурс става асистент в Катедрата по терапевтична стоматология (1995). Придобива специалности по Терапевтична стоматология (1998) и Обща стоматология (2005). От 1999 работи в новосъздадената Катедра по пародонтология и заболявания на оралната лигавица – старши асистент (1999), главен асистент (2005), доцент (2009). Преминала е курсове по Амбулаторна стоматологична хирургия (1998) и по Рентгенология в стоматологичната практика (2000).

Доц. Д-р Теодора Болярова води студентски предклинични и клинични упражнения по терапевтична стоматология (1995-99) и упражнения по пародонтология и заболявания на оралната лигавица (от 1999 до днес). С лекции и демонстрации се включва в курс по следдипломна квалификация (2007). Участва в научно-изследователски проект (1999-2000) под ръководството на Проф. Д-р Тереза Джемилева, дмн, спонсориран от Медицинския университет в София.

Защитава дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор (2005) на тема Гингивално разрастване у възрастни хора на системна терапия с калциеви антагонисти. Социална значимост, рискови фактори, нужди и стратегии”, с научни ръководители Проф. Д-р Цвятко Йолов, д.м.н. и Проф. Д-р Тереза Джемилева, д.м.н. и научен консултант Акад. Проф. Д-р Чудомир Начев, д.м.н.

Вече като доцент чете лекции по предклиника на пародонтологията. Има над 50 публикации и доклади по пародонтология, геронтостоматология, ендодонтия и социална медицина.

 

Доц. Д-р Теодора Болярова приема пациенти в сградата на Факултета по Дентална Медицина – МУ София.

Квалификации
 • Пол Жена
 • Болница Факултет по Дентална Медицина - МУ София
 • Опит Катедра по пародонтология и заболявания на оралната лигавица – старши асистент (1999), главен асистент (2005), доцент (2009); Лектор лекции по предклиника на пародонтологията
 • Образование Стоматологичния факултет на ВМИ - София (1993)
 • Връзка с учебни заведения Студентски предклинични и клинични упражнения по терапевтична стоматология (1995-1999); Упражнения по пародонтология и заболявания на оралната лигавица (1999-понастоящем);
 • Град София
 • Членство
 • Сертификати Терапевтична стоматология (1998); Амбулаторна стоматологична хирургия (1998); Рентгенология в стоматологичната практика (2000); Обща стоматология (2005);
 • Позиции Специалист Дентална Медицина, Специалист Парoдонтология; Доктор (2005)
 • Адрес ул. Свети Георги Софийски, етаж 2, кабинет 253-Г
Специалности
 • Стоматологични прегледи и лечение
 • Парoдонтологични прегледи и лечение
.

error: Съдържанието е заключено!