Menu
X
Описание
  

Проф. Д-р Владимир Данов – Специалист Кардиохирургия – гр. Плевен

Медицински Директор

Началник  клиника по Кардиохирургия УМБАЛ Сърце и Мозък – Плевен

Образование

 • 1968 – 1977 г. Основно училище – София.
 • 1977 – 1980 г. 21-Реална гимназия – София.
 • 1981 – 1988 г. Следване- хуманна медицина-Медицинска Академия – София.
 • 17.03. 1988 г. Апробация като лекар.
 • 04.09.1995 г. Апробация като лекар в Германия.

Професионална кариера

 • 01.04.1988– 01.11.1990 г. Волонтиер асистент в Националния сърдечен центьр- София (Директор Проф. д-р А. Чирков).
 • 01.02.1991 – 10.01.1992 г. Специализант в Националния Немски сърдечен центьр -Берлин/ Германия (Директор Проф. д-р R. Hetzer).
 • 01.07.1992 – 01.09.2002 г. Асистент в Клиниката по сърдечна хирургия на Централната болница– Аугсбург/Германия (Директор Проф. д-р Struck, Директор Проф. д-р M. Beyer), Учебна база на Ludwig Maximilian Univesität- München.
 • 01.09.2002-18.08.2005 г.- Завеждащ отделение (Oberarzt) в Клиниката по сърдечно и торакална хирургия на Сърдечния Център Аугсбург-Швабен на Централната болница– Аугсбург/Германия (Директор Проф. д-р M. Beyer), учебна база на Ludwig Maximilian Univesität- München.
 • 18.08.2005 г. – 01.05.2008 г. Началник Клиника по Кардиохирургия , МБАЛ Света Марина ЕAД, Варна.
 • 01.05.2008 г. Началник Клиника по Кардиохирургия, УМБАЛ Света Анна AД, София.
 • 06.07.2017 г. Медицински директор, Началник Клиника по Кардиохирургия, УМБАЛ Сърце и Мозък-Плевен.
 • Републикански консултант по кардиохирургия.

Специалност

 • 12.09.2001 г. Специалност Сърдечна хирургия- Баварска лекарска камера- Мюнхен.
 • 2006 г. Специалност Сърдечна хирургия- легализирана от Mинистерство на здравеопазването / Република България Централен Регистър на специалностите.

Научна степен  и  звания

 • 23.03.2000 г. Dr. med. Доктор, – Докторска дисертация на тема ‘Диагностика, хирургично лечение както ранни и късни постоперативни резултати при първичните бенигнени интракавитарни сърдечни тумори – наблюдение при 27 пациенти в периода Май 1987- Април 1997 г.’ при Ludwig Maximilian Univesität- München/Германия (Научен ръководител Проф. д-р E. Struck).
 • 29.03.2006 г. Легализирана от ВАК-София с
 • 2008 г. Доцент по научна специалност Сърдечно-съдова хирургия към МУ- Варна.
 • 2011 г. Доцент към Факултета по обществено здраве и здравни грижи, Катедра здравни грижи към Русенския Университет Ангел Кънчев.
 • 2015 г. Професор по научна специалност Сърдечно-съдова хирургия по конкурс към Факултета-обществено здраве и здравни грижи, Катедра здравни грижи към Русенския Университет Ангел Кънчев.
 • 2017 г. Професор по научна специалност Сърдечно- съдова хирургия към МУ-Плевен (НИИ).
 • 2008 г. Dr. h. c. (Доктор хонорис кауза) към Техническия Университет – гр. Варна.
 1. Автор на 5 учебника;
 2. Автор на 2 монографии;
 3. Автор на 72 публикции в България и чужбина (41 публикации са цитиранини в български и международни научни списания с общ импакт фактор 82,031);
 4. 42 участия в български и международни научни форуми и конгреси;
 5. Научен ръководител на 3 успешно завършили докторски дисертации.

Членства

 • 1995 г. Член на Немската асоциация по Сърдечно-съдова и торакална хирургия
 • 29.05.2005 г. Член на Българската асоциация по Сърдечно- съдова и торакална хирургия
 • Член на редакционната колегия на сп. Българска кардиология
 • Член на редакционната колегия на медицински журнал УМБАЛ Света Анна.

Тесни специализации и интереси

 • 23.01.2003 – 28.03.2003 г. Специализация детска сърдечна хирургия (Проф. д-р M. Kostelka) в Сърдечния Център Лайпциг/Германия (Директор Проф. д-р W. Mohr)
 • 2002 г. и 2003 г. Специализация имплантиране на Stentless клапи в Клиниката по сърдечно хирургия Charite- Berlin (Директор Проф. д-р W. Konertz).
 • 2000 г. и 2002 г. Специализация имплантиране на бивент- рикуларни пейсмекъри и дефибрилатори при лечение на  сърдечната недостатъчност в Сърдечния Център Нордрейн- Вестфалия (Директор Проф. д-р R. Körfer) Бад Ойленхауз/ Германия.
 • 2010 г. Курс по минимално-инвазивна хирургия на митралнaта клапа SANA Сърдечен център, гр. Щутгарт, Германия
 • 2011 г. Курс по минимално-инвазивна клапна хирурги Академия Еускулап, гр. Тутлинген, Германия
 • Лечение на сърдечните тумори
 • Методи за консервиране на хомографт и оперативното му Приложение
 • Хирургия на проводните и ритъмни нарушения

Награди

 • В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров Метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Диплом- Републикански съвет на ТНТМ за участие в изложението Българската младеж и нейната дума за техно-логиите на бъдещето, 30.10.1987 – 15.11.1987 г., Пловдив
 • В. Данов Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Първа награда (златна значка)- Републикански съвет на ТНТМ За постижение в младежкото научно и техническо творчество –XIV Национален преглед на ТНТМ, Ноември 1987 г., Пловдив
 • В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Грамота- Републикански съвет на ТНТМ, 14.11.1987 г., Пловдив
 • В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Удостоверение за Рационализация: Протокол № 5611/23.XI.1988 г. МА (Президиум), София.
 • Данов В., Г. Манчев, В. Гегусков. Ранна тромбоза митрална клапна протеза на фона на хепарин- индуцирана тромбоцитопения. Кардио D, год.X, бр.4 (22), Зима, 2013, 63-65. Първа Награда за най-интересен клиничен случай на 2013 г. Фирма Servier Грамота, публикувано в Кардио D, год.XI, бр.1 (23), Пролет, 2014, 67.
 • Сертификат за избор на читателите на в. 24 часа за 2016/2017 г. Лекар на когото българите вярват.

 

Квалификации
 • Пол Мъж
 • Болница УМБАЛ Сърце и Мозък - Плевен
 • Опит Дългогодишен опит
 • Образование Медицинска Академия – София
 • Връзка с учебни заведения Доцент по научна специалност Сърдечно-съдова хирургия към МУ- Варна. Доцент към Факултета по обществено здраве и здравни грижи, Катедра здравни грижи към Русенския Университет Ангел Кънчев. Професор по научна специалност Сърдечно-съдова хирургия по конкурс към Факултета-обществено здраве и здравни грижи, Катедра здравни грижи към Русенския Университет Ангел Кънчев. Професор по научна специалност Сърдечно- съдова хирургия към МУ-Плевен (НИИ). Dr. h. c. (Доктор хонорис кауза) към Техническия Университет - гр. Варна.
 • Град Плевен
 • Членство Немска асоциация по Сърдечно-съдова и торакална хирургия; Българската асоциация по Сърдечно- съдова и торакална хирургия; Редакционната колегия на сп. Българска кардиология; Редакционната колегия на медицински журнал УМБАЛ Света Анна.
 • Сертификати
 • Позиции Специалист Кардиохирург
 • Адрес ул. Пиер Кюри 2 (УМБАЛ Сърце и мозък)
Специалности
 • Кардиология
 • Кардиохирургия
 • Хирургия
.

error: Съдържанието е заключено!