Menu
X
Описание
  

Проф. Д-р Иво Кременски – Специалист по Генетика – гр. София

Проф. д-р Иво Кременски е експерт по генетичен скрининг и диагностични генетични и геномни изследвания при: бременни, новородени, след спонтанни аборти, IVF, болни с клинична диагноза за генетични болести или предразположения (рак, сърдечно-съдови и др.).

 • Биохимичен скрининг бременни за оценка на риска от Даун и други /хромозомни болести/;
 • НИРТ скрининг тест бременни с висок риск за Даун и други 7 /хромозомни болестни;/
 • Амниоцентеза бременни с висок риск за 400 /хромозомни/ и 5000 /наследствени /болести;
 • Скрининг новородени новородени за 3 лечими генетични и /вродени болести/;
 • Метаболомен скрининг новородени и болни с висок риск за 40 /метаболитни генетични болести/;
 • Геномна ДНК диагностика болни и родственици с висок риск за 5000 /наследствени генетични болести/;
 • Геномни ДНК изследвания /спонтанни аборти/, /тромбофилии, не забременяване/ и преди /„ин витро“/
 • Геномни ДНК изследвания /индивидуализирано лечение/ при рак на: /гърдата/, /колона/, /белия дроб/, и др.
 • Геномни ДНК изследвания здрави за оценка на риска от честите болести (/сърдечни, психични, рак/);
 • ДНК идентификация /бащинство,//принадлежност към семейство и произход (генеалогия)./
 • Посочените геномни ДНК изследвания се предлагат в /Лаборатория погеномна диагностика/ към Център по молекулна медицина на Медицински факултет – София.
 • При посочените генетични изследвания се предлагат безплатни консултации и информация на: www.lmpbg.org Форум, kremensk@yahoo.com и в Лаборатория по геномна диагностика

ПУБЛИКАЦИИ И НАНУЧНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДАВНИЯ:

Над 300 научни публикации (над 450 участия в конгреси), от които над 150 в международни научни списания, с общ импакт фактор над 500 и над 2500 цитирания /[ResearchGate, Academia.edu, Pubmed, (Kremensky I).

Ръководител на над 50 национални и международни научни проекти от които:

 • Изграждане на център по молекулна медицина (1 милион евро, 6-РП, EU, 2006 – 2011)
 • Генетика на хероиновата зависимост (2 милиона долара, NIDA, USD, 2007-2012).
 • Ръководител на успешно защитили над 40 дипломанти и 20 докторанти.
 • Организиране на 15 национални, информационно-образователни срещи с журналисти, Албена, 2001-2016 г.
 • Над 350 медийни изяви, свързани с генетичните изследвания у нас и чужбина.

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Медицина (MD) – Медицински университет София – 1969 г.
 •  Специалност Клинична лаборатория – ИСУЛ, 1971-1974 г.
 • Доктор (PhD) Клинична лаборатория – /Масов неонатален скрининг/ ВАК, 1984 г.
 • Доцент по Клинична лаборатория, ВАК, 1991 г.
 • Професор по Молекулярна биология – /Генетичен скрининг и диагностика/, ВАК, 2006 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 • Биохимична диагностика на наследствени болести, Erasmus University
 • Rotterdam, стипендия, (СЗО),ООН,1984-1985 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРA

 • Ординатор, РСКУ, гр. Сапарева баня – 1970-1971 г.
 • Аспирант Катедра по клинична лаборатория, ИСУЛ 1971-1974 г.
 • Асистент Катедра по клинична лаборатория, ИСУЛ 1974-1977 г.
 • Ст. асистент отделение по Патобиохимия, Катедра по клинична лаборатория, МА, 1977-1980 г.
 • Гл. асистент Лаборатория по вродени грешки на обмяната, Катедра по Педиатрия, 1980-1985 г.
 •  Гл. асистент Лаборатория по молекулярна патология, Медицинска академия, 1987-1991 г.
 • Началник на лабораториите на СБАЛАГ Майчин дом, 1992-1996 г.
 • Началник Национална Генетична лаборатория 2006-2011 г.
 • Национален консултант по Медицинска генетика към МЗ, 2006-2014 г.
 • Лаборатория Геномна диагностика, МФ – София, 2015 г.

БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Секретар на Републиканското научно дружество Клинична лаборатория, 1998-2002 г.
 • Секретар на Специализирания научен съвет на Молекулярна биология, биохимия, биофизика и генетика към Висшата атестационна комисия (ВАК), 1996-1999 г.
 • Зам. Председател на Републиканското научно дружество по Човешка генетика, 2002-2011 г.
 • Член на Научната експертна комисия, Национална програма Геномика, МОН 2003-2010 г.
 • Член на Специализирания научен съвет Генетика, към Висшата атестационна комисия (ВАК), 2006-2010 г.
 • Член на Специализирания научен съвет Молекулярна биология, биофизика и биохимия (ВАК), 2006-2010 г.
 • Председател на Научната експертна комисия Медицински науки, МОН, 2006-2010 г.

МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Представител на България в Working Group on Nanotechnology (DNA Chips), IFCC, 1999-2004 г.
 • Член на International Society for Neonatal Screening, 1993 г.
 • Член на International Society of Inherited Metabolic Diseases, 1993 г.
 • Член на American Society of Human Genetics, 1998 г.
 • Член на European Down Syndrome Screening, Group 1999 г.
 • Член на Еuropean Consortium of Cystic Fibrosis, 1999 г.
 • Член на Еuropean Consortium of Neuromuscular Diseases, 1999 г.
 •  Y-hromosome Data Base (YHRD), 2003 г.

НАУЧНИ НАГРАДИ

 • Академик д-р Димитър Ораховац, Медицински Университет – София 2001 г.
 • Панацея, Медицински Университет, София 2009 г.
 • СЕРТИФИКАТ на Академията за Международно признати лидери в науката и културата, 2010 г.
 • Лекар на когото пациентите вярват, 2012-2015 г.
 • Лаборатория по Геномна диагностика, към Център по Молекулна медицина на Медицински университет, София.

За повече информация и връзка тел.: 0886065511, 02/ 9172268

Квалификации
 • Пол Мъж
 • Болница Майчин Дом
 • Опит Ординатор, РСКУ, гр. Сапарева баня, Аспирант Катедра по клинична лаборатория, Асистент Катедра по клинична лаборатория, ИСУЛ,Ст. асистент отделение по Патобиохимия, Катедра по клинична лаборатория, Гл. асистент Лаборатория по вродени грешки на обмяната, Катедра по Педиатрия, Гл. асистент Лаборатория по молекулярна патология, Медицинска академия, Началник на лабораториите на СБАЛАГ Майчин дом, Началник Национална Генетична лаборатория ,Национален консултант по Медицинска генетика към МЗ, Лаборатория Геномна диагностика, МФ – София, 2015 г.
 • Образование Медицина (MD) (1969); Специалност Клинична лаборатория (1974); Доктор (PhD) Клинична лаборатория (1984); Доцент по Клинична лаборатория (1991); Професор по Молекулярна биология (2006)
 • Връзка с учебни заведения Медицински Университет, София
 • Град София
 • Членство Републиканското научно дружество Клинична лаборатория, Специализирания научен съвет на Молекулярна биология, биохимия, биофизика и генетика към ВАК; Републиканското научно дружество по Човешка генетика; Научната експертна комисия, Национална програма Геномика, МОН; Специализирания научен съвет Генетика, към ВАК; Научната експертна комисия Медицински науки, МОН; Working Group on Nanotechnology ; International Society for Neonatal Screening; International Society of Inherited Metabolic Diseases; American Society of Human Genetics; European Down Syndrome Screening Group; Еuropean Consortium of Cystic Fibrosis; Еuropean Consortium of Neuromuscular Diseases; Y-hromosome Data Base
 • Сертификати Над 350 медийни изяви, свързани с генетичните изследвания у нас и чужбина, над 300 научни публикации (над 450 участия в конгреси), от които над150 в международни научни списания, Ръководител на н/ад 50 национални и международни научни проекти
 • Позиции Специалист Генетик
 • Адрес София
Специалности
 • Генетика
 • Клинична лаборатория
Награди и сертификати
“Академик д-р Димитър Ораховац”
2001
Медицински Университет – София
“Панацея”
2009
Медицински Университет - София
„СЕРТИФИКАТ“
2010
Академията за Международно признати лидери в науката и културата
„Лекар на когото пациентите вярват“
2012-2015
.

error: Съдържанието е заключено!