Menu
X
За нас
  

МБАЛ Парк Хоспитал

Нашата мисия е да предоставяме безкомпромисно качество на медицинските услуги и да се грижим с много внимание за всеки отделен пациент. Имаме амбицията да бъдем еталон за лечебно заведение в България и първи избор на пациентите от региона на гр. Пловдив, когато се нуждаят от медицинска помощ.

В МБАЛ Парк Хоспитал ние вярваме, че:

 • Всеки пациент заслужава достъпни качествени медицински грижи;
 • Всеки пациент има право да избира лекарите си. Когато избере нас, наша отговорност е да го лекуваме, както бихме лекували член на семейството си;
 • Вниманието, състраданието и разбирането, които даваме на нашите пациенти, им помагат да оздравеят по-бързо.

Водещите ценности в нашата работа са професионализмът и индивидуалната грижа.

Професионализъм

Считаме, че професионализмът е плод на висока квалификация, натрупан опит и постоянно усъвършенстване. Затова сме посветили усилията си на непрекъснато повишаване на квалификацията на екипа, въвеждане на технологични иновации и внасяне на подобрения винаги и навсякъде, когато и където е възможно.

Грижа

Персонализираната грижа и уважение към всеки, който е избрал да ни се довери, е наш приоритет. Независимо от стреса и напрежението на ежедневните дейности, се стремим да откликваме с много внимание на нуждите на всеки един пациент и да прилагаме индивидуален подход в лечението му.

Състрадание

Ние докосваме животите на нашите пациенти в нелеки моменти за тях. Знаем, че когато се подлагат на лечение, хората имат нужда освен от добри медицински грижи, и от разбиране. Вярваме, че чисто човешката подкрепа и разбиране, които даваме на пациентите си, спомагат за това те да се чувстват по-добре и лечението им да протича по-леко.

Отделения

Медицинска Онкология

Отделението по Медицинска онкология е неделима част от структурата на МБАЛ Парк Хоспитал. В него работи професионален екип от онколози – химиотерапевти и високо специалаизиран среден медицински персонал, който прилага лекарствено лечение на рак на млечната жлеза, тумори на уро – гениталния тракт и женските полови органи, рак на белия дроб, дебелото черво, задстомашната жлеза, стомаха, главата и шията, и други локализации.

Лечението на пациентите се извършва по Клинични пътеки и по Амбулаторни процедури, изцяло финансирано от НЗОК.

Отделението по Медицинска онкология работи във взаимодействие с всички останали звена в Болницата и разполага с възможност отлична образна диагностика и изключително широка гама лабораторни изследвания, изпълнявайки лечебно – диагностичния процес в пълен обем. Всичко това гарантира качествено лечение на онкологични заболявания при спокоен болничен престой за нашите пациенти.

Плановете за лечение и наблюдение на всеки пациент се изготвят от мултидисциплинарен екип. Протоколите за лечение се основават на приетите медицински стандарти в Европа и България, с всички съвременни и утвърдени лекарства, базирани на медицината основана на доказателствата.

Онкологичното отделение разполага с дневен стационар за Амбулаторно лечение и болнични стаи с идеални битови условия.

Обща Хирургия

В Отделението по Обща хирургия на МБАЛ Парк Хоспитал се извършват пълен обем оперативни интервенции в областта на общата и коремна хирургия. Отделението разполага с добре обучен професионално квалифициран персонал, с внимателно и мило отношение към пациентите.
Отделението разполага с всички необходими ресурси за диагностика и лечение на заболявания на:

 • стомашно-чревен тракт;
 • черен дроб;
 • жлъчен мехур;
 • гърда- доброкачествени и злокачествени тумори;
 • перианално пространство;
 • кожни тумори и пластични операции;
 • щитовидна жлеза;
 • лимфни дисекции.

Операционният блок е оборудван с последно поколение апаратура на фирма OLYMPYS, даваща възможност да бъдат извършвани всички операции по миниинвазивен (безкръвен) метод. При него интервенциите се извършват през много малки отвори (около 1см) с помощта на видео системи. По желание на пациента, операцията може да се извърши през един отвор на пъпа (ендопортова хирургия/singlе port surgery). Миниинвазивните (безкръвни) техники се използват широко в хирургията, дори и при премахване на туморни образувания. В световен мащаб са направени редица проучвания, които показват, че миниинвазивните техники са също толкова ефикасни и надеждни в онкологията, колкото и конвенционалната хирургия.
Предимствата на безкръвните операции са:

 •  незначителна следоперативна травма;
 • по-малко болка;
 • по-бързо възстановяване;
 • по-кратък болничен престой;
 • по-бързо връщане към нормалния начин на живот;
 • по-голяма прецизност при извършване на операцията ;
 • по-малко загуба на кръв;
 • по-малко сраствания след операцията и предотвратяване на усложненията от тях;
 • отлични козметични резултати.

Отделението разполага с последна генерация ендоскопска видеоапаратура на фирма OLYMPYS за диагностика и лечение на заболявания на стомаха и дебелото черво,  както и с апаратура за операция на хемороидална болест под доплеров контрол (THD метод), с много добър терапевтичен и козметичен ефект – златен стандарт в лечението на хемороидалната болест.

Сключен договор с НЗОК за хирургично лечение по клинични пътеки.
Отделението работи в тясна връзка със звената на МЦ Паркмед и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на отстаналите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.

отделение по урология

Урология

Урологичното отделение на МБАЛ Парк Хоспитал е една от най-новите и модерни структури за оказване на високо специализирана болнична помощ в областта на Урологията. Отделението разполага с модерна и удобна леглова.

В Урологичното отделение се извършват  високо специализирани диагностични процедури посредством модерна апаратура за рентгенова,  компютър-томографска и ултразвукова диагностика.  Рутинна практика в отделението е извършване на ‘безкръвни’ – трансуретрални (през естествените отвори на пикочна система) и лапароскопски ( чрез някоко малки отвора в областта на коремната стена) операции в случаите на:

 • доброкачестествена простатна хиперплазия;
 • бъбречно-каменна болест;
 • заболяваня на пикочния мехур и уретерите;
 • заболявания на мъжка полова система (като варикоцеле, разширени вени в областта на тестиса);
 • бъбречни кисти и още много други.

Освен иновативната лапароскопска техника, отделението разполага и с всички възможностти за трансуретрална хирургия включително мощни лазерни системи,  доказали своята ефективност особено в областта на бъбречно-каменната болест. Освен посредством оперативни интервенции, отделението разполага и с апаратура за извънтелесно разбиране на камъни в областта на бъбреците и уретерите (т.н Екстракорпорална литотрипсия)

Основен принцип в ежедневната клинична практика в отделението е безкомпромисно качество и персонално отношение от висококвалифициран и обучен персонал.

Ортопедия и Травматология

В отделение Ортопедия и траматология на МБАЛ Парк Хоспитал се диагностицират и лекуват всички болести на опорно – двигателния апарат.

Възстановяването на пациентите със сменена става (тазобедрена, колянна) е бързо, защото операциите са миниинвазивни и щадящи. Отделението работи с последно поколение импланти.
Операционните зали са оборудвани със съвременна апаратура за оказване на ортопедо – травматологична помощ, съвременна техника за компютърно асистирана хирургия при остеоартрози,  увредени менискуси и ставни връзки. Оборудвано е с  модерна артроскопска апаратура.
Основни дейности в областта на ортопедията са:

 • Тазобедрена става;
 • Колянна става;
 • Реконструктивна костно – ставна хирургия;
 • Остеотомии на различни нива при лечение на ставни заболявания и деформации;
 • Корекции на вродени аномалии на опорно – двигателния апарат;
 • Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на тазобедрената става при деца и възрастни;
 • Реконструкция и пластична хирургия на опорно – двигателният апарат;
 • Артроскопска хирургия.

Отделението  работи в тясна връзка със звената на МЦ Паркмед и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на останалите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.

Гинекология

Отделението по Гинекология на МБАЛ Парк Хоспитал е с подчертана онкогинекологична насоченост, като се работи цялата гама онкологични оперативни интервенции:

 • радикални вулвектомии-безкръвно с биполярна клампа на радионож;
 • ингвино-феморални лимфни дисекции по Ducuing-радикално извършвани абластично и с минимална кръвозагуба;
 • LOOP ексцизии под колпоскопски контрол по типа на вагинална и цервикална микрохирургия с отлични резултати благодарение на работата с радионож;
 • конизации на маточната шийка-студеноножови по модифициран от нас Novak с отлични пластични резултати и бримкови със специални бримки и по LOOP методика.

При карцином на маточната шийка при нас се прави реален Wertheim-Meigs операция-радикална хистеректомия с малкотазова тотална лимфна дисекция, което е видно от броя отстранявани лимфни възли. Задължително се изпращат и множество резекционни линии, за да се провери дали тумора е отстранен в здраво.

При ендометриален Са, при съответни показания, също се извършва малкотазова лимфна дисекция. При малигнена овариална  патология се оперира максимално радикално, като се извършват и second look интервенции в адекватен на заболяването обем.

Цялата гама доброкачествена гинекологична патология, също се оперира при нас, като при тежки за работа случаи, като цервикални миоми и ретроперитонеални тумори се представят и тунелизират уретерите, което не е проблем за екипа ни, който работи в тези зони от години.

По преценка предварително се стендират уретерите.
Има възможност и за лапароскопски гинекологични интервенции при показания за тях.

Сключен договор с НЗОК за Гинекологично лечение по клинични пътеки.

Отделението  работи в тясна връзка със звената на МЦ Паркмед и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на отстаналите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.

Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ Парк Хоспитал осигурява 24 часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

В Болницата се използва модерна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия.
Използват се съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.

Екипът от лекари извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.

Сключен договор с НЗОК за ОАИЛ.

 • НЗОК ДА
 • Област София
 • Дейности МБАЛ
 • Категория МБАЛ
 • Партньори
 • Сертификати
Специалности
.

Изработено от: Рекламна агенция "Ай Ти Консултинг" Здравен Пътеводител. All rights reserved.

error: Съдържанието е заключено!