Menu
X
За нас
  

СМДЛ Хисто 2000 ЕООД

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ХИСТО – 2000 извършва изследвания и диагностика в областта на хистологията и цитологията.

Нашата лаборатория разполага със специализирана апаратура и утвърдени специалисти в областта на общата и клинична патология и хистология.

Лаборатория ХИСТО – 2000 предлага:

 • CE/IVD маркировка;
 • ДНК диагностика на болести, предавани по полов път;
 • Проби от амбулаторна биопсия;
 • Обработка на цитонамазка;
 • Проби от хирургичен материал;
 • Плеврален пунктат;
 • Спермограма;
 • Гефрирано изследване.

СМДЛ  ХИСТО-2000 предлага на пациентите си онлайн проверка на резултати от изследвания.

Дейности

Патоанатомични изследвания

 • Цитонамазка от храчка
 • Цитонамазка от седимент от урина
 • Цитонамазка на секрет от гърда, външни фистули, раневи повърхности, вкл. оперативна рана
 • Цитологични препарати от отделителна система (пикочен мехур, уретери , легенчета)
 • Цитологични препарати от бронхиален лаваж
 • Цитологични препарати от изливи в телесни кухини
 • Цитологични препарати от ставна течност
 • Цитологични препарати от цереброспинална течност
 • Патоморфологично изследване на гинекологична намазка
 • Патоморфологично изследване на цитонамазка от устна кухина
 • Патоморфологично изследване на цитонамазка от очни лезии
 • Хистобиопсия от кожни разязвявания и други кожни лезии
 • Хистобиопсия на палпируеми органи и тумори под кожата (лимфни възли, гърда, простата, щитовидна жлеза и слюнчени жлези)
 • Хистобиопсия, взета под контрол на методи за образна диагностика (бял дроб, медиастинум, коремни органи, туморни формации в коремна кухина)
 • При бронхоскопия, гастроскопия, ректоскопия, ентероскопия, цистоскопия, колпоскопия и др.
 • Кожни и очни лезии
 • Устна кухина
 • Лимфни възли
 • Палпируеми подкожни тумори, вкл. щитовидна жлеза
 • Гърда
 • Кожно-мускулни биопсии
 • Ендоскопии (фаринго-, ларинго-, езофаго-, ентеро-, ректо-, трахео-, бронхо-, цисто-, колпо-, артроскопия и др.)

Имунологични изследвания

 • Определяне на криоглобулини
 • Определяне на общи имуноглобулини IgM
 • Определяне на общи имуноглобулини IgG
 • Определяне на общи имуноглобулини IgA
 • Определяне на С3 компонент на комплемента
 • Определяне на С4 компонент на комплемента

СМДЛ ХИСТО – 2000 притежава екип от висококвалифицирани специалисти в областта на общата и клинична патология и хистология.

Контакти

Пловдив, ул. Странджа 3
тел: 032 / 633 771
раб. време: 14:00 – 18:00 ч.
email: mdl.histo2000@gmail.com

Пловдив, бул. Пещерско шосе 80 – сутерен, каб. 6 и каб. 6а – филиал
тел: 032 / 633 771
раб. време: 14:00 – 18:00 ч.
email: mdl.histo2000@gmail.com

 • НЗОК ДА
 • Област Пловдив
 • Дейности Медицинска лаборатория
 • Категория Медицинска лаборатория
 • Партньори
 • Сертификати
Специалности
.

Изработено от: Рекламна агенция "Ай Ти Консултинг" Здравен Пътеводител. All rights reserved.

error: Съдържанието е заключено!