Menu
X
За нас
  

Служба по трудова медицина Янос

Служба трудова медицина /СТМ/ Янос ЕООД е създадена през 2000 г. съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труд. Фирмата е регистрирана в МЗ с №164 от 27.11.2000 г. и е пререгистрирана в Министерството на здравеопазването с № 277-2 от 21.11.2014 год.

Кои сме ние

Ние сме модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични открития в сферата на медицината, здравето, безопасността при работа, хигиената и безопасността на храните.

Стремежът на компанията ни е да обучи работодателите и работниците как да предотвратяват трудови злополуки. Услугите, които ви предлагаме са съобразени с актуалното законодателство. Ние ще ви помогнем да повишите производителността във вашата компания, като ефективно ви консултираме с цел да достигнем съответния баланс между грижата за персонала и изпълнението на изискванията на законодателството.

Цели

Нашата главна цел се изразява в това да подпомагаме нашите клиенти, обществото и бъдещите поколения в осигуряването и поддържането на безопасни и здравословни условия при работа. Персоналът на СТМ Янос ЕООД се състои от висока квалифицирани лекари, психолози, инженери, химици, биолози, физици, експерти по хигиена и физиотерапевти работят заедно, за да намерят оптималните решения за конкретните клиенти.

Услуги

СТМ Янос ЕООД предлага цялостно обслужване, съобразено с изискванията на българското и европейскито законодателство, и с индивидуалните потребности на клиента в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Според нуждите на Вашата компания, извършваме консултации, подготовка за сертификация и внедряване на системи, съобразно европейските стандарти.

За по-пълно обслужване, ориентирано към специфичните потребности на Вашия бизнес, предлагаме професионални комплексни решения по всички въпроси свързани със здравословните и безопасни условия на труд, трудова медицина, хигиена на труда.

Ние ви осигуряваме с:

 • Консултации по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Оценка на риска на работните места;
 • Инструкции, правилници и инструктажи на персонала;
 • Обучения на работещите и ръководния персонал;
 • Организиране на профилактични прегледи на работещите;
 • Допълване на документацията във фирмата по трудовото законодателство;
 • Здравен мониторинг и медицински анализи;
 • Експертна помощ относно физични, химични и биологични фактори;
 • Физиология на труда и ергономия;
 • Оптимизация на трудовия процес;
 • Промоция на здравето на работното място, борба със стреса и тиймбилдинг;
 • Експертиза на работоспособността;
 • Водене на здравна документация и архив.

За вписване: Пререгистрирани сме в Министерство на здравеопазването /МЗ/ под №277-3 от 22.06.2018г.

Контакти

Стара Загора

гр. Стара Загора
ул. Бяло море 3 (до бензиностанция Берое)
тел.: 042 625 313
тел./факс: 042 604 736
E-mail: stm_yanossz@abv.bg
Мобилен: 0878 38 51 34

София

гр. София
ж.к. Лагера
ул. Мъглен 24
тел./факс: 02 953 0021
E-mail: stm_yanos@abv.bg
Мобилен: 0878 38 51 34

 

 • НЗОК
 • Област София
 • Дейности Служба по трудова медицина
 • Категория служба по трудова медицина
 • Партньори
 • Сертификати
Специалности
.

Изработено от: Рекламна агенция "Ай Ти Консултинг" Здравен Пътеводител. All rights reserved.

error: Съдържанието е заключено!