Доц. Д-р Георги Николов
Алерголози
(0)

Доц. Д-р Георги Николов - Специалист Алерголог - гр. София

Доц. Д-р Георги Николов е специалист по алергология и практикува в своя кабинет, който се намира в гр. София. В кабинета му по алергология се извършва in vivo и in vitro диагностика и специфично лечение на алергичните състояния. Лабораторията разполага с най-разширения набор от алергени за диагностика в страната, включително индивидуално изготвени алергени и хаптени, като по този начин предлага най-добрите възможности за in vivo - чрез кожно алергични проби - диагностициране на алергичните заболявания. Лабораторията извършва най-съвременни in vitro методи - за флоуцитометрично определяне на базофилната дегранулация (Basotest) и за определяне нивото на алерген - специфичен IgE антитела в серума (система ImmunoCAP и Euroline), които позволяват прецизиране и детайлизиране на диагностиката на алергията.
Платени услуги, които Д-р Николов извършва в кабинета си:
  • Преглед и консултация на пациент;
  • Кожно-алергични проби (интракутанен тест, тест чрез убождане, епикутанен тест);
  • Подкожна или мускулна инжекция с имуноглобулини и серуми;
  • Вземане на венозна или капилярна кръв за алергологично изследване;
  • Количествено определяне на алерген - специфично IgE срещу определен алерген чрез апарат ImmunoCAP;
  • Определяне на атопичен алергичен профил, чрез изследване на IgE антитела срещу набор от алергени.
ДЕТАЙЛИ