Проф. Д-р Маргарита Кътева
Хирурзи
(0)

Проф. Д-р Маргарита Кътева - Специалист Хирургия - гр. София

Проф. Кътева завършва медицина в МУ София през 1983г.
 • От 1983 до 1987г. е завеждащ отделение на Спешна медицинска помощ в Районна болница гр. Елин Пелин.От 1987г. до 2013г. е ординатор в отделение 'Хирургия на ръка' в УМБАЛСМ Н.И.Пирогов.
 • От 1991 до 1997г. специализира в Клиника за пластична и реконструктивна хирургия в Мюнхен, Германия при проф. Едгар Бимер.
 • През 1992г. завършва курс и придобива право по микрохирургия в Клиника за пластична и реконструктивна хирургия в Мюнхен, Германия.
 • От 2003г. до 2013г. специализира хирургия на периферна нервна система и реконструктивна хирургия на крайниците в Милези център, гр. Виена, Австрия и придобива правоспособност със сертификат за ръковосдтво на център за хирургия на периферната нервна система и реконструктивна хирургия.
 • 2006г. курс и сертификат за перфоративни ламба.
 • Придобива научна степен Доктор по медицина през 2008г. Дисертационен труд на тема 'Спешна реконструкция на травматични дефекти на пръстите на ръката с ретроградни хомодигитални и метакарпални островни ламба'.
 • Придобива академична длъжност Доцент по научна специалност Ортопедия и травматология през 2011г.
 • През 2011г. придобива степента 'магистър' по Здравен мениджмънт.
 • 2012г. - 2013г. е началник на I-ва травматологична клиника в УМБАЛСМ Н.П. Пирогов.
 • 2013г. -сертификат за правоспособност по Хирургия на ръката-България.
 • 2014г.-сертификат за правоспособност по Микросъдова хирургия-България.
Членства:
 • Член на Световното дружество по хирургия на ръката
 • Член на Световното дружество по реконструктивна хирургия
 • Член на Европейското дружество по хирургия на ръката
 • Член на Българското дружество по ортопедия и травматология
 • Председател на Българското дружество по хирургия на ръката
За повече информация и връзка тел.: 0887242916
ДЕТАЙЛИ