Доц. Д-р Петър Шивачев
Кардиолози
(0)

Доц. Д-р Петър Шивачев - Специалист Педиатрия, Детска Кардиология, Ревматология - гр. Варна

Доц. Д-р Петър Шивачев е специалист педиатър, детски кардиолог и ревматолог. Д-р Шивачев е водещ специалист в УМБАЛ Света Марина ЕАД. Доц. Д-р Петър Шивачев завършва МУ Проф. Д-р Параскев Стоянов - Варна през 1983г. Работи като педиатър и детски ревмокардиолог в УМБАЛ Света Марина ЕАД и в МУ Проф. Д-р Параскев Стоянов - Варна. Придобива специалност по 'Детски болести' през 1989г., а специалност по 'Детска ревмокардиология' през 1993г. Получава научна степен 'Доктор по медицина' през 2014г. с дисертационен труд на тема 'Критични вродени сърдечни малформации в района на североизточна България - анализ на резултатите', а през 2016г. е избран за доцент по специалност 'Детска кардиология' към катедрата по Педиатрия. Доц. Д-р Петър Шивачев е републикански консултант по детска кардиология и педиатрия за североизточна България от 2002г.

Сертификати

Притежава серфитикати по неинвазивна кардиология, ехокардиография и фетална ехокардиография.

Курсове

Преминати курсове по интервенционална кардиология, интензивна педиатрия и неонатология.

Основни клинични и научни интереси:

 • вродени сърдечни малформации;
 • критични кардиопатии;
 • фетална кардиология и ехокардиография;
 • ритъмно-проводни нарушения;
 • придобити сърдечни заболявания;
 • хипертензинология;
 • системни заболявания на съединителната тъкан;
 • тромбофилии;
 • общопедиатрични проблеми.
Доц. Д-р Петър Шивачев има над 180 публикации и участия в национални и международни конгреси, конференции и симпозиуми, както и една монография - 'Тумори на сърцето в детската възраст'.

Член е на:

 • БЛС;
 • Българска педиатрична асоциация;
 • Дружество на кардиолозите в България;
 • Асоциация на детските кардиолози;
 • Българска асоциация по ултразвук в медицината.
Участник е в клинични проучвания на лекарствени средства в областта на педиатрията и детската кардиология.

Дейности:

 • Прегледи и консултации по: детска кардиология, възрастни с вродени сърдечни малформации, детска ревматология и обща педиатрия;
 • Ехокардиография;
 • Фетална ехокардиография на плода при бременни;
 • Холтер ЕКГ при ритъмни и проводни нарушения;
 • Холтер за артериално налягане.

Записване за прегледи и консултации

гр. Варна
 • МЦ Надежда, гр. Варна, ул. Дойран 5 - тел.: 052 648 228
 • МЦ Надежда, гр. Варна, бул. Сливница 40 - тел.: 052 600 868
 • ДКЦ Св. Марина, гр. Варна, бул. Христо Смирненски 1 - тел.: 052 978 781
 • МБАЛ Майчин дом, гр. Варна, ул. Мир 1 - тел.: 053 332 000
 • МЦ по репродуктивна медицина Нова радост. гр. Варна, ул. Константин Доганов 48 - тел.: 0888 400 800, фетална ехоКГ
гр. Бургас
 • МЦ Св. София, гр. Бургас, ул. Възраждане 13 - тел: 056 845 083
ДЕТАЙЛИ