Д-р Васил Кьосев
Хирурзи
(0)

Д-р Васил Кьосев - Специалист Хирургия - гр. София

Подп. д-р Васил Кьосев завършва Медицина в София през 2000 г.
  • От 2001 до 2003 г. е лекар-ординатор в поделение № 46690-Пловдив.
  • От 2003 до 2006 г. е на същата позиция в поделение № 34340-София.
  • От 2006 до 2014 г. е ординатор в Клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология на ВМА.
  • През 2015 г., след конкурс, е назначен за асистент в нея. Година по-късно защитава дисертационнен труд на тема 'Имунен отговор при минимално инвазивни и отворени колоректални резекции'.
  • През 2017 г. печели конкурс и става 'главен асистент' в КЕЕХК.
  • От 2002 г. подп. д-р Кьосев специализира Хирургия и лапароскопска хирургия при доц. Красимир Василев, а през 2008 г. придобива специалност Хирургия.
  • През 2010 г. преминава курс по хернии на предна коремна стена в Белгия.
  • През 2011 г. завършва курс по 'Трансанална ендоскопска микрохирургия' в Испания.
  • През 2011 г. се обучава по 'Роботизирана хирургия в урологията и гинекологията' в Плевен.
  • През 2018 г. преминава курс по 'Здравен мениджмънт' във ВМА.
Има специални интереси в областта на миниинвазивната хирургия на дебелото черво и ректум, жлъчната система и черния дроб, хернии на предна коремна стена и други. Подп. д-р Кьосев е член на Българския лекарски съюз, Българското хирургическо дружество, Българското научно дружество по военна медицина, както и на международните Еuropean Association For Endoscopic Surgery (EAES) и European Hernia Society (EHS).
 
ДЕТАЙЛИ