Д-р Румен Пенков
Уролози
(0)

Д-р Румен Пенков - Специалист Урология и Хирургия - гр. София

Д-р Румен Пенков е специалист уролог и хирург в София с над 40 години опит и научни интереси в областта на бъбречно-възстановителни терапии при остра бъбречна недостатъчност, плазмообмен и плазмаабсорбция при нефрологични, неврологични, хематологични и гастроентерологични заболявания, техники за филтрационно извличане на LDL-фракции при хиперлипидемични високо рискови болни със сърдечно-съдови заболявания. Д-р Румен Пенков не преглежда деца.
Д-р Пенков завършва Медицински университет София през 1978 година. Своите специалности по обща хирургия и по урология придобива през 1986 г. През 2002 г. придобива образователна и научна степен Доктор. От 1981 г. д-р Пенков работи в Катедра Урология и Нефрология на Военномедицинска академия София като ординатор, началник отделение онкоурология, началник отделение хемодиализа, началник отделение спешна урология и перитонеална диализа. От 2000 г. е началник на Отделението по диализно лечение към Катедра Урология и Нефрология на Военномедицинска академия София. От 2017 г. до момента практикува и в урологичния кабинет на МЦ Гина.
  • Член на Българското урологично дружество и Европейската асоциация по урология;
  • Допълнителни курсове по специалността в Германия;
  • Сертификат за основен курс по здравен мениджмънт.
ДЕТАЙЛИ