Д-р Галина Тишева
Лични лекари
(0)

Д-р Галина Тишева - Специалист Обща медицина и Педиатрия - гр. Плевен

Д-р Галина Тишева е общопрактикуващ личен лекар и педиатър в град Плевен. Като семеен лекар извършва клинични и профилактични прегледи, имунизации. Като общопрактикуващ личен лекар, Галина Тишева извършва диагностика на заболявания, профилактични прегледи на деца и възрастни, поставя детски имунизации и предлага консултации относно правилното развитие на децата. Семейният лекар има правомощия да издава направления за специалист, при нужда от специализирано лечение. Д-р Тишева може да издаде направление за специалист и да проследява назначеното от него лечение. Специалистът по детски болести извършва проследяване за протичането на болести в детска възраст, както и физическото и психично развитие на децата. Педиатърът е изцяло отдаден на своята професия и подхожда индивидуално към проблемите на своите малки пациенти. Доктор Тишева е спечелила доверието на много хора, относно методите на лечение и предписанията, които дава. Доктор Галина Тишева разполага с медицински кабинет в град Плевен за извършване на профилактични прегледи.
ДЕТАЙЛИ