Доц. Д-р Ваня Узунова
Хирурзи
(0)

Доц. Д-р Ваня Узунова - Специалист Хирургия - гр. Пловдив

Доц. Узунова е хирург със специална насоченост в областта на диагностиката и лечението на заболявания на гърдата. Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив. През 1990 г. защитава специалност по хирургия, от 5 години по-късно взема втора специалност по гръдна хирургия. През 2011 г. защитава дисертация върху заболяванията на млечната жлеза. Има 2 следдипломни квалификации върху диагностика и лечение на доброкачествени и недоброкачествени образувания на гърдата в Институт Кюри, както и едва във Вашингтон. Направила е множество научни публикации у нас и в чужбина. Редовно участва в конгреси, конференции и други научни форуми в България, Германия, Франция, Гърция и на други места по света. От 1985 г. работи като хирург и главен асистент по обща и гръдна хирургия Медицински университет в Пловдив, клиника по специална хирургия. Дава консултации и в МВР поликлиника в Пловдив. От 2015 г. има защитена доцентура по хирургия в МИ-МВР в София. Тел.: 0898478250  
ДЕТАЙЛИ