Проф. Росен Димов
Хирурзи
(0)

Проф. Росен Димов - Специалист Хирургия - гр. Пловдив

Проф. Росен Димов е Професор към Катедра по Хирургия – Медицински Университет, Пловдив и Завеждащ Клиника по Хирургия – УМБАЛ Каспела, Пловдив. Образование:
 • Магистър по медицина ВМИ Пловдив 1994г.
 • Специалност Хирурия ВМИ Пловдив 1999г.
 • Придобита научна степен доктор по медицина през 2002г.
 • Придобита научна степен доцент през 2008г.
Автор на раздели в две монографии и 45 публикации в медицински списания в България и чужбина. Курсове и квалификации:
 • Едномесечен курс по хирургия на щитовидната жлеза 15.01.1999-15.02.99 Derriford University Hospital, Plymouth, United Kingdom. Супервайзор – Prof. Dr. Denis Wilkins – Консултант Обща и съдова хирургия.
 • Курс по ехография на щитовидна жлеза и коремни органи – Рьков. Проф. Д-р А. Недева.
 • Курс по здравен мениджьнт – удостоверение номер 159/05.04.2004.
 • Курс по лапароскопска хирургия от 04.03.2003 – 14.03.2003 – УМБАЛ Св.Ана, рьководител Проф. Д-р Тома Пожарлиев.
 • Курс по миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза – 10.04.2006 – Ръководител Prof. Dr. Bruno Niederle, Университетска Болница-Виена.
 • Курс по онкохирургия на щитовидна жлеза и дебело черво – 11-12.04.2006 София, организиран от European School Of Oncology, Supervizor – Prof. Dr. Bruno Niederle, Университетска Болница – Виена и Prof. Dr. John Northover, St. Mark’s Hospital, UK.
 • Курс по Лапароскопска хирургия на храносмилателна система – 21-24.10.06 Strasbourg, France, EITS, Prof. J. Marescaux
 • Курс по чернодробна и панкреатична хирургия – 14-23.03.2007 ВВМА-София, Клиника по жлъчно – чернодробна и панкреатична хирургия – Доц. Д-р Н. Владов
 • Курс по миниинвазивна ендокринна хирургия – 19-20.05.2007 University of Istanbul, Endocrine Surgery Prof. Mete Duren
 • Курс по ларароскопска хирургия Съшиване на тъкани – 22-23.06.2009 University of Surrey, Guildford, UK. Prof. Timothy Rockall
 • Курс по Тиреоидна хирургия – Предпазване на възвратните ларингеални нерви – 26.06.09 University of Insubria, Italy. Prof. Janlorenco Dionigy
 • Главен изследовател в две клинични изпитания и коизследовател в други три от 2004-2007 година.
Членство в български и международни организации:
 • Член на БЛС от 01.11.1994 г.
 • Член на Българско Хирургическо Дружество от 01.04.1995 г.
 • Член на American Society of Neuro – Physiological Monitoring от 01.01.2001 г.
 • Член на Работна Група по Ендокринна Хирургия към БХД от 15.04.2005 г.
 • Член на International Association of Surgeons and Gastroenterologists- oт 01.01.2006 г.
ДЕТАЙЛИ