Д-р Юрий Асенов
Пластични хирурзи
(0)

Д-р Юрий Асенов - Специалист пластична, естетична и реконструктивна хирургия - гр. Пловдив

Д-р ЮРИЙ АСЕНОВ е специалист по пластична, естетична и реконсруктивна хирургия. Има 35 годишен трудов стаж, от които 29 години са посветени на пластичната хирургия. Завършва Медицина през 1984г. в Пловдивския медицинки институт. През 1990г. придобива специалност по Обща хирургия, а през 1996г. е един от първите, които придобиват нововъведената в България специалност по Пластична и естетична хирургия. Д-р АСЕНОВ е редовен член на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия. Член е на Европейската асоциация по пластична хирургия, както и на Евроатипейската и Световна асоциации по изгаряния и пластична хирургия. В Клиника Торакс той извършва всички видове естетични корекции на главата, шията, тялото и крайниците, използвайки най-съвременните методи. Това води до краткотраен престой и отлични следоперативни резултати. За повече информация и връзка тел.: 0888204506
ДЕТАЙЛИ