Проф. Радка Аргирова
Клинична лаборатория
(0)

Проф. Радка Аргирова - Специалист Вирусология и Инфекциозни болести - гр. София

Проф. Радка Аргирова е специалист по вирусология, инфекциозни болести, медицинска генетика и ембриология. Практикува в ДКЦ Токуда в град София. Проф. Аргирова има дългогодишен научен и практически стаж като вирусолог, особено в областта на HIV, ретровирусите и онкогенните вируси. Тя завършва Висш медицински институт, София през 1969 г. През 1973 г. завършва Института по вирусология Ивановски в Москва, където придобива научна степен Кандидат на медицинските науки (к.м.н.). През 1987 г. получава научна степен доцент по вирусология от Института по обща и сравнителна патология на БАН. От 1994 г. е доктор на медицинските науки, а от 1997 г. - професор по вирусология. След завършването си през 1969 г. работи като лекар в Отделение по вътрешни болести и Бърза помощ в Окръжна болница, Габрово. Между 1974 и 1981 г. е научен сътрудник в Лаборатория по имунология и вирусология в Националния център по онкология, София, а от 1982 до 1987 г. – в Лабораторията по молекулярна биология на ретровирусите към Института по обща и сравнителна патология на БАН. От 1987 г. до 2012 г. проф. Аргирова е завеждащ последователно Централна лаборатория по СПИН, Лаборатория по ретровируси и Лаборатория по херпесни и онкогенни вируси в Националния център по заразни и паразитни болести. От 1992 г. насам е преподавател по вирусология в Биологичния факултет на СУ Климент Охридски.  Заместник-министър на здравеопазването и Главен държавен санитарен инспектор в периода 1995 – 1997 г. Председател на програмния съвет по СПИН към Медицинска Академия между 1991 и 1993 г. Координатор за Централна и Източна Европа и представител на България в СЗО в Женева, Швейцария в периода 1992 – 1994 г. във връзка с глобалните програми срещу HIV/СПИН. От 1994 до 1996 г. е член на Програмния координационен борд на Програмата срещу СПИН на Обединените нации (UNAIDS).  Експерт по въпросите на СПИН в проведени мисии в Република Конго и Филипини през 1994-96 г. Членства в професионални организации:
  • Председател на Българското дружество по медицинска вирусология (от 2001 г. до момента)
  • Зам. председател на Българския съюз на медицинските  специалисти (2010-2013)
  • Член на Международното дружество за СПИН (International AIDS Society)
  • Член на Европейската клинична асоциация по СПИН ( European AIDS Clinical Society)
  • Председател на Медико-биологична секция към Хумболтовия съюз в България (от 2010 насам)
Владее руски, английски, ползва немски и френски. За повече информация и връзка тел.: 0884 993 295
ДЕТАЙЛИ